logotyp

Wspieramy merytorycznie, dydaktycznie, prowadzimy konsultacje, diagnozę oraz terapię psychologiczną.

• Żłobek · Przedszkole · Strefa Wsparcia Rozwoju

http://www.zielonadroga.edu.pl

Zapewniamy:

kamienie

Inga Kuźma

Inga Kuźma
tel. 883 200 066, inga.kuzma@psychoterapiaesencja.pl

Psycholog, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu, autorka i organizatorka oddziałów integracyjnych dla dzieci z autyzmem w Zespole Szkół nr 31 w Toruniu. Prezes Fundacji Wspomagania Rozwoju TU i TERAZ. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy i terapii dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, a także w diagnozowaniu trudności wychowawczych i edukacyjnych. Członek Zespołu Strategicznego Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Edukacji powołanego przez Marszałka pana Piotra Całbeckiego na lata 2014 - 2020.

Dyrektor ds. Pedagogicznych w Akademii Rozwoju Zielona Droga.

Ukończyła m.in.: Studium Pedagogiczne, Studium Zarządzanie Oświatą, szkolenia:

Przeprowadziła:

Cykl 8 godzinnych zajęć na temat – Dziecko autystyczne w Terapii Behawioralnej”. Zasady postępowania z dzieckiem autystycznym w ramach 50 – godzinnego szkolenia „Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych” zrealizowanego w ramach zadań edukacyjnych z zakresu doskonalenia nauczycieli w województwie kujawsko – pomorskim, prezentację multimedialną na konferencji przedmiotowo – metodycznej na temat: „Nowatorskie metody pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych”, Od 9 lat prowadzi własną praktykę psychologiczną. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci i młodzieży z deficytami rozwojowymi oraz specyficznymi trudnościami edukacyjnymi. Swoją pracę diagnostyczną oraz terapeutyczną poddaje superwizji – ocenie psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Uczestniczy w kursie z terapii systemowej, który jest etapem na drodze do zdobycia Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego.

W Instytucie prowadzi:

Instytut Diagnozy i Terapii "ESENCJA" Inga Kuźma
Ostrołęcka 4, Toruń
Tel. 883 200 066 - Umów się na wizytę
NIP: 9562108492
REGON: 341394532
biuro@psychoterapiaesencja.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022 - Instytut Diagnozy i Terapii "ESENCJA" • projekt: Pozycjonowanie Toruń / Webtarget