W Instytucie Diagnozy i Terapii „ESENCJA” prowadzimy:

Przed pierwszą wizytą należy wypełnić elektronicznie ankietę / wywiad.

 

Wywiad dla psychologa

 

Wywiad dla terapeuty Integracji Sensorycznej

 

Psycholog

Cena – 200 zł

Dowiedz się więcej

PSYCHOLOG

Czasami w życiu dzieci lub młodzieży pojawiają się problemy, z którymi nie zawsze rodzice potrafią sobie sami poradzić. Trudności mogą pojawiać się w domu, przedszkolu, szkole, czy też w relacjach z rówieśnikami. Warto w takich momentach skonsultować się ze specjalistą.

Pomoc naszą kierujemy do:
• dzieci wymagających wczesnego wspomagania prawidłowego rozwoju,
• dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera,
• dzieci i młodzieży z trudnościami szkolnymi (np. dysleksja rozwojowa, a także wagary, lęk przed szkołą),
• dzieci i młodzieży sprawiających trudności wychowawcze (nadmierna agresja, lęki, nieśmiałość, bunt młodzieńczy, obniżony nastrój, lęk przed oceną),
• dzieci i młodzieży z problemami w zachowaniu (np. ADHD, zaburzenia opozycyjno-buntownicze),
• rodziców, którzy chcą pomóc swoim dzieciom i sobie.

Pomagamy dzieciom i młodzieży zmagającym się z problemami w zakresie:
• Zespołu Aspegera
• autyzmu
• trudności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
• zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi (ADHD)
• zaburzenia opozycyjno-buntowniczych
• zaburzeń lękowych

Zajmujemy się także:
• oceną ogólnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalnego,
społecznego)
• oceną dojrzałości szkolnej i przedszkolnej
• oceną preferencji zawodowych
• oceną ogólnego rozwoju Psychoedukacyjnego PEP-R

Integracja Sensoryczna

Cena 130 zł

Dowiedz się więcej

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Integracja sensoryczna to proces w którym mózg rozpoznaje, segreguje i organizuje bodźce płynące ze zmysłów naszego ciała i otoczenia w taki sposób by można było je wykorzystać do codziennego, celowego działania. (V. Mass)
Diagnoza Integracji Sensorycznej zakłada:
1. Wywiad z rodzicem,
2. Obserwacja dziecka w czasie jego swobodnej i zaplanowanej aktywności oraz reakcji dziecka
na proponowane zadania ruchowe z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu,
3. Testy Południowo-Kalifornijskie (od 4 r.ż.)

Tak przeprowadzona diagnoza pozwala stwierdzić bądź wykluczyć zaburzenia Integracji Sensorycznej. Po diagnostyce wydana zostaje Ocena procesów przetwarzania sensorycznego wraz z
planem pracy oraz zaleceniami do domu.
Dzieci do 4 r.ż. diagnozuje się w oparciu o obserwację oraz wywiad i wydawana jest Wstępna Ocena procesów przetwarzania sensorycznego.
Ze względu na wiek, rodzaj czy nasilenie zaburzeń, utrudniony kontakt czy niepełną
współpracę, diagnoza może mieć inną formułę i nie obejmować wszystkich wyżej
wymienionych punktów. Terapeuta dysponuje szerokim wachlarzem narzędzi badawczych, które pozwalają rozpoznać nieprawidłowości w rozwoju integracji sensorycznej dziecka.
Terapeuta przeprowadza, również uproszczone badanie ortopedyczne w kierunku wad postawy i przedstawia oddzielne zalecenia.

Diagnoza = 350,00 zł, w tym:
2 spotkania z dzieckiem i 1 spotkanie z rodzicem oraz opracowanie wyników w formie papierowej.

Terapia SI prowadzona jest pod okiem wykwalifikowanego fizjoterapeuty z międzynarodowymi kwalifikacjami do prowadzenia diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej. Dziecko przy wsparciu
terapeuty wykonuje różnorodne ćwiczenia, angażujące całe ciało oraz układy zmysłów: równowagi, propriocepcję – czucie własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku. Podczas zajęć wykorzystywane są specjalistyczne sprzęty i pomoce, wspierające rozwój ruchowy dziecka, rozwijające orientację przestrzenną, koordynację wzrokowo-ruchową, pobudzające wyobraźnię i
kreatywność oraz usprawniające funkcjonowanie w życiu codziennym.

Cena:
55 min = 120, 00 zł
30 min = 80,00 zł

Terapia czaszkowo-krzyżowa

Cena – 180 zł

Detoksykacja organizmu

Cena – 260 zł

Dowiedz się więcej

DETOKSYTACJA ORGANIZMU

Metoda ta polega na celowanej i kontrolowanej detoksykacji organizmu. Wykorzystuje ona komputerowy przyrząd pomiarowy do oceny stanu zdrowia (aparat SALVIA) i suplementy diety JOALIS.

Metoda pozwala zdiagnozować i usunąć przyczyny wielu dolegliwości i chorób
przewlekłych. Salvia to niezwykle skuteczne narzędzie w rękach doświadczonego terapeuty, wykorzystujące ideę EAV (elektroakupunktura wg Volla). Pozwala wykryć zaburzenia organizmu, wraz z ich dokładnym umiejscowieniem, począwszy od pasożytów czy drobnoustrojów po
obciążenia nieorganiczne. Nadmiar toksyn, pasożytów i powstające infekcje, w znacznym stopniu przyczyniają się do powstawania różnych schorzeń, dlatego, aby osiągnąć trwałą poprawę zdrowia,
należy je usunąć, doprowadzając do równowagi organizmu.

Na podstawie wyniku badania oraz wywiadu następuje dobór planu detoksykacji. Odbywa się to w oparciu o zasady Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, przy pomocy preparatów Joalis.

Instytut Diagnozy i Terapii "ESENCJA"
Inga Kuźma
Ostrołęcka 4, Toruń
883 200 066
psychoterapiaesencja@gmail.com